Privacy Verklaring Dakcentrum Gelderland

Wie we zijn

Ons website adres is: http://mooidakkapel.nl

Contactgegevens

 • Dakcentrum Gelderland
 • Industrieweg 5  
 • 6871 KA Renkum
 • E-mail: info@dakcentrumgelderland.nl
 • Telefoon:  026 – 4720 461

(Persoons)gegevens die worden verwerkt en waarom

Dakcentrum Gelderland kan persoonsgegevens over u verwerken indien u gebruik maakt van de diensten van Dakcentrum Gelderland. Ook wanneer u zelf een brochure aanvraagt, een offerte aanvraagt, een afspraak wil maken of wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen kunnen we (persoons)gegevens verwerken. Dakcentrum Gelderland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Persoonlijk

 • uw voor- en achternaam
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;

Dakcentrum Gelderland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • u te kunnen benaderen via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten af te leveren;
 • Dakcentrum Gelderland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Gegevens contact formulier

Indien u een contactformulier hebt gebruikt, is deze informatie op toepassing van u. Wij hebben gebruik gemaakt van de Plug-in ”Contact Form 7 ”. Deze plugin zorgt ervoor dat uw bericht bij ons aankomt. Als u meer wilt weten over hoe deze informatie veilig wordt gesteld en hoe deze wordt gebruikt klik dan op de volgende link: https://contactform7.com/privacy-policy/

Hoe lang Dakcentrum Gelderland gegevens bewaart

De persoonsgegevens die Dakcentrum Gelderland via de webshop verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Dakcentrum Gelderland bewaart de persoonsgegevens zolang zolang als de wet dat voorschrijft. Meer weten over ”wat” de wet dan precies voorschrijft? https://www.thuiswinkel.org/nieuws/3552/avg-hoelang-mag-je-als-webwinkel-persoonsgegevens-bewaren

Met wie uw data wordt gedeeld

Uw data wordt met niemand gedeeld, tenzij de autoriteiten de data moeten opvragen. Zie hier meer over onder het kopje ‘’Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek’’.

Doel van de gegevensverwerking

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Dakcentrum Gelderland op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Dakcentrum Gelderland. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

WordPress

Onze website maakt gebruik van het content management systeem WordPress. Dit systeem plaatst in de volgende situaties cookies in uw browser:

 • Als u een reactie achterlaat op onze website heeft u de mogelijkheid om uw contactgegevens te bewaren zodat deze later automatisch aangevuld kunnen worden bij het plaatsen van nieuwe reacties. Deze cookies worden een jaar bewaard.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten. (Privacybeleid Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl )

Google Optimize

We testen soms onze website om te kunnen zien op welke pagina’s een bezoeker het beste zijn/haar doel bereikt en bij welke dat minder lukt. Dit doen we met behulp van Google Optimize. Hierbij wordt getest met twee of meerdere verschillende varianten van één en dezelfde pagina. Google Optimize houdt dus daarom bij welke pagina jij hebt gezien en waarnaar je op de desbetreffende pagina doorklikt. We testen dit uit bij verscheidene en verschillende personen, om u beter van dienst te kunnen zijn. Bekijk de privacy policy van Google Optimize hier.

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de wensen van onze gebruikers beter te begrijpen en onze website en service te optimaliseren. Hotjar is een technologie welke ons helpt om gebruikerservaring beter te begrijpen. (Denk aan hoeveel tijd op de website, hoeveel pagina’s en welke pagina’s zijn bekeken.) Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om date te verzamelen van gebruikers gedrag en hun device. (Bijvoorbeeld IP adres, device scherm grootte, welk device, browser informatie, geografische locatie (alleen land) ene favoriete taal. Hotjar verzamelt deze informatie in een pseudoniem gebruikersprofiel. Noch Hotjar, of wij zullen deze informatie nooit gebruiken om uiteindelijk tot persoonlijke identificatie te komen om erachter te komen wie u daadwerkelijk bent. Dit valt namelijk onder directe marketing en is strikt verboden voor ons. Voor meer details kunt u naar het privacy beleid gaan van Hotjar via deze link.

Logischerwijs is het ook mogelijk om voor de opt-out versie te kiezen. Dit doet u dan gelijk voor elke website die Hotjar heeft. Dat kan door deze opt-out link.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

De zogenaamde tracking cookies, die worden neergezet voor analytische doeleinden of advertenties, zijn ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons geplaatst, maar door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier dus geen verantwoording voor nemen. Wel kunt u naar de desbetreffende site van hen gaan.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Aanvullende informatie

Hoe we uw gegevens beveiligen

Dakcentrum Gelderland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dakcentrum Gelderland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dakcentrum Gelderland.