Vergunning aanvragen

Image

Vergunning aanvragen

Dakcentrum Gelderland B.V. kan voor u de dakkapel vergunning / omgevingsvergunning verzorgen. Het is misschien handig om eerst uit te leggen, wanneer u een bouwvergunning (omgevingsvergunning) nodig heeft. Dakkapellen die moeten worden geplaatst op de voorgevel zijn altijd vergunningsplichtig, dit geldt ook voor alle dakkapellen die niet zijn uitgevoerd met een platdak, zoals pannendak dakkapellen en nokverhogende dakkapellen.

Een dakkapel, dakopbouw of een nokverhoging geeft uw zolderverdieping extra wooncomfort; meer ruimte licht en een gevoel van luxe! Voor het plaatsen van een dakkapel moet in sommige gevallen een dakkapel vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Dit was voorheen een bouwvergunning, per 1 oktober 2010 heet het een omgevingsvergunning. De wet die de omgevingsvergunning regelt heet Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).

De reglementen met betrekking tot dakkapellen zijn sinds oktober van 2010 veranderd, een reguliere bouwvergunning wordt sindsdien aangeduid als omgevingsvergunning. Een dakkapel vergunning kon in het verleden niet digitaal worden aangevraagd, een hoop papierwerk was vereist voor een vergunningsaanvraag. Het omgevingsloket heeft gezorgd voor digitalisering, vergunningen voor dakkapellen kunnen door bedrijven en particulieren, via www.omgevingsloket.nl worden aangevraagd, deze website biedt ook een handige vergunning check, hiervoor is alleen een postcode noodzakelijk.

Criteria vergunningsvrije dakkapel achtergevel

  • De dakkapel moet met een platdak zijn uitgevoerd;
  • de zijwanden van de dakkapel moeten ondoorzichtig zijn;
  • de dakkapel mag niet hoger zijn, dan 1,75 meter buitenwerks gemeten;
  • de onderkant van de dakkapel moet tussen 0,5 en 1,0 meter (verticaal gemeten)
  • uit de dakvoet beginnen;
  • de bovenkant van de dakkapel moet minimaal 0,5 meter (verticaal gemeten) onder de bovenkant gelegen zijn;
  • de zijwanden van de dakkapel moeten minimaal 0,5 meter uit het hart van elk bouwmuur of 0,5 meter van het dakvlak van uw buren blijven.

Criteria dakkapel voor- en zijgevel

Dakkapellen kunnen ook op de voorgevel worden geplaatst, maar dan is een dakkapel vergunning wel een vereiste. De richtlijnen met betrekking tot dakkapellen op de achtergevel gelden in grote lijnen ook voor dakkapellen op de voorgevel, alleen is het niet mogelijk een dakkapel over de hele breedte van de voorgevel te plaatsen. Bij de meeste gemeenten kan maximaal 50% van het dakvlak van de voorgevel bebouwd worden, enkele Nederlandse gemeenten zijn minder soepel, getuige een maximale toegestane bebouwing van 30%, dit is bij een klein aantal gemeenten echter 70%.

Het is niet altijd noodzakelijk een vergunning voor een dakkapel op de zijgevel aan te vragen, als de zijgevel uitkijkt op openbaar groen, dan gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de voorgevel, anders gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de achtergevel. Een bouwvergunning voor een pannendak dakkapel, verlegde nokdakkapel of nokverhoging is altijd noodzakelijk, het maakt geen verschil op welke gevel de dakkapel geplaatst wordt, zowel voor de achtergevel, voorgevel als ook voor de zijgevel is een dakkapel vergunning vereist, de proceduretijd is hetzelfde.

Benodigdheden indienen omgevingsvergunning

  • Tekeningen van uw woning, met een schaal van 1:50 of 1:100. De tekeningen moeten duidelijk aangeven, welke woning het betreft.
  • U hebt een tekening nodig van de betreffende gevel, dus een voorgevel, achtergevel of in sommige gevallen een zijaanzicht (hoekwoning). Daarnaast moet ook een tekening aanwezig zijn van de dwarsdoorsnede van de woning.Een tekening met de plattegrond van de verdieping, waar de dakkapel geplaatst moet worden is vereist.
  • Een kadastrale kaart, waarop uw woning is aangemerkt behoort tot de vereisten. Op de kadastrale kaart moet het kadastrale nummer terug te vinden zijn